All Datasheet Distributor Manufacturer

 BD-XXXXSX Datasheet

BD-xxxxSx
2 to 6 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output

Bothhand USA, LP.


1    BD-XXXXSX Datasheet

BD-1
tunnel diodes

American Microsemiconductor
BD-1205D2
2 to 6 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output

Bothhand USA, LP.
BD-1205D2LF
2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter

Bothhand USA, LP.
BD-1205D4
2 to 6 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output

Bothhand USA, LP.
BD-1205D4LF
2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter

Bothhand USA, LP.
BD-1205D6
2 to 6 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output

Bothhand USA, LP.
BD-1205D6LF
2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter

Bothhand USA, LP.
BD-1205S2
2 to 6 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual Output

Bothhand USA, LP.
BD-1205S2LF
2 To 6 Watt Isolated DC-DC Converter

Bothhand USA, LP.

1   2   3   4   5   
Language : View on PC